1

Prof. Asoc. Dr. Xhafer Beqiraj

Pozicioni: Profesor i Asocuar, Dekan
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Xhafer Beqiraj

.

Autobiografia – CV

 

Orari i konsultimeve:

E martë, ora: 10:00 – 11:00
E enjte, ora: 11:00 – 12:00
Prof. Asoc. Dr. Sermin Turtulla

Pozicioni: Profesor i Asocuar, Prodekan
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Sermin Turtulla

.

Autobiografia – CV

 

Orari i konsultimeve:

E hënë, ora: 11:00 -12:00
E premte, ora: 11:00 -12:00
Prof. Asoc. Dr. Vjollca Dibra

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Vjollca Dibra

Autobiografia – CV

 

Orari i konsultimeve:

E martë, ora: 11:00 – 12:00
E enjte, ora: 10:00 – 11:00
Prof. Asoc. Dr. Flamur Shala

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Flamur Shala

.

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (Eng.)

 

Orari i konsultimeve:

E hënë:        –
E mërkurë:  –

.

 

Prof. ass. dr. Flamur Shala – Publikimet shkencore:
Tema Revista Viti / vëllimi / faqja
1. Përdorimi i drejtë i disa trjatave të shkurtra Bota e Re, 1997 Prishtinë, 1997
2. Aspekte të përdorimit të gjuhës standarde shqipe në institucionet shkollore ne Kosovë Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë 2010/No.1/pg. 433-436
3. Aspekte të mësimit dhe të përdorimit të shqipes standarde në shkolla fillore dhe të mesme Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup 2012/No.1/
4. Mbledhjet e drejtshkrimit në Prishtinë deri te Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe në Tiranë Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup Tetovë-Shkup
5. Shqipja standarde dhe institucionalizimi i saj Konferenca e parë Shkencore Ndërkombëtare
“Hulumtimi dhe edukimi – Sfidat drejt së ardhmes,
Shkodër, Maj 2013
6. Kontributi jetësor për gjuhën shqipe në tekstet universitare të Akad. Prof. Dr. Gjovalin Shkurtajt PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 63-68, dec. 2018. ISSN 2616- Prizren, 2018
7. Konformizmi gjuhësor dhe përdorimi i shqipes standarde PERLA

Revistë shkencore-kulturore tremujore Viti XXIII      2018   Nr. 3-4 (83)

Tiranё, 2018
8. Pabarazia gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës standarde PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-5, mar. 2019. ISSN 2616-387X. Prizren, 2019
9. Funksioni foljor i së tashmes dialektore të dëftores së shqipes SSRN Electronic Journal, (2019) Worldcat-platformё

2019
Prof. Asoc. Dr. Shkelqim Millaku

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Shkelqim Millaku

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)

 

Orari i konsultimeve:

E hënë, ora: 9:00 – 10:0
E premte, ora: 9:00 – 10:00

 

.

2009 – , Doktor i Shkencave Filologjike, (Universiteti publik,Shën Kirili e Metodi, Filologji “Bllazhe Koneski” Shkup). Fusha e specializimit, Struktura morfosintaksore e formimit të emrit ndërmjet shqipes dhe anglishtes.

Disertacioni i doktoraturës është punuar, studiuar, shkruar dhe mbrojtur në tri gjuhë:

a. Shqip,

b. Anglisht,

c. Maqedonisht.

2004 – 2007 studimet pasuniversitar në Universitetin e Prishtinë, Fakultetin  e  Filologjisë, Prishtinë. Tema e magjistraturës: Kompozitat në revistën “Përpjekja shqiptare”, të cilën e kam mbrojtur, më 14 shtator 2007.

2008 në Master të gjuhës angleze (me provime diferenciale)

2001 – 2003 studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Filologjisë, Prishtinë.  Drejtimi: Gjuhë dhe letërsi shqipe, të cilat i kam mbaruar me notë mesatare mbi tetë (dhe kryer njëherazi një vit para afati). Profesor.
Prof. Asoc. Dr. Sejdi Sejdiu

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Sejdi Sejdiu

Autobiografia – CV

 

Orari i konsultimeve:

E enjte, ora: 11:00-12:00
E premte, ora: 11:00-12:00
Prof. Asoc. Dr. Teuta Vinca Kafexholli

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Teuta Vinca Kafexholli

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)

 

Orari i konsultimeve:

E hënë, ora: 14:00 – 15:00
E premte, ora: 14:00 – 15:00
Prof. Asoc. Dr. Izer Maksuti

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Izer Maksuti

Autobiografia – CV

 

Orari i konsultimeve:

. Izer Maksuti

.
E martë: 13:00 – 14:00
E mërkurë: 13:00 – 14:00
Prof. Asoc. Dr. Ilir Krusha

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Ilir Krusha

.

Autobiografia – CV 

Autobiografia – CV (Eng.)

 

Orari i konsultimeve:

. Ilir Krusha

.
(+383) 044 408 468
E hënë: –
E martë: –
E enjte: –
Prof. Ass. Dr. Vilson De Marku

Pozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli:Prof. Ass. Dr. Vilson De Marku

.

Autobiografia – CV

 

Orari i konsultimeve:

. Vilson De Marku

.
E mërkurë: –
E premte: –
Prof. Ass. Dr. Shpëtim Zymberaj

Pozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli:Prof. Ass. Dr. Shpëtim Zymberaj

Autobiografia – CV

Orari i konsultimeve:

. Shpëtim Zymberaj

.
E martë: –
E enjte: –
Prof. Ass. Dr. Manjola Brahaj Halili

Pozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: I Rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Manjola Brahaj Halili

.

Autobiografi – CV

 

 

Orari i konsultimeve:

E hënë:  10: 00 – 11: 00

E enjte:  10 : 30 – 11: 30