1

prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku dhe prof.asoc.dr. Teuta Kafexholli ishin pjesëmarrës në Kuvendin Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike i organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave e Kosovës.
Zv. Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike-Tiranë, Prof. Dr. Valter Memisha vizitoi Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”
Sot, më 23.11.2021, u mbajt takimi i Bordit Këshilldhënës Industrial i Fakultetit të Filologjisë.
Prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku ishte në Universitetin e Tetovës, përkatësisht Fakulteti e Filologjisë, i cili sot ka organizuar Seminarin e XV Ndërkombëtar të Albanologjisë
Prof. Vjollca Dibra, i kreu me sukses studimet e Post-doktoratës në Universitetin Karl Franz, në Graz të Austrisë
NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR PARAQITJEN E PROVIMEVE SHTATORI II 2020/21 DHE SHKARKIMIN E FLETËPAGESAVE PËR PARQITJE TË PROVIMEVE PËR HERË TË DYTË E TUTJE (UA MASHTI NR:09/2021)
Takimet në Universitetin “UKSHIN HOTI” dhe Shkodër