1

Mësimdhënësi Ph.D. c. Fikret Ramadani, mori pjesë në konferencën e Akademisë së Studimeve Albanologjike në Tiranë