1

Në Universitetin “Ukshin Hoti” u mbajt konferenca ndërkombëtare me temën “Funksionimi i universiteteve shumëgjuhëshe”