1

Prof. asoc. dr. Izer Maksuti mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Mësuesve të Gjermanishtes / „Die Internationale Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT)“, organizuar në Vjenë