1

Prof. Asoc. Dr. Sermin Turtulla, e ka përfaqësuar Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren në INCSOS Kongresin e VIII ndërkombëtar të shkencave shoqërore në Tekirdag
Dy profesorë të Fakultetit të Filologjisë morën pjesë në konferencën e Shkupit