1

Dekani i Fakultetit të Filologjisë, Prof.asoc. dr. Flamur Shala, merr pjesë në manifestimin dyditor, të organizuar nga PEN Qendra e Shqipërisë dhe PEN Qendra e Kosovës.