You are here:

Results – ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE

07/11/2020

Rezultate e provimeve - Gjuhë shqipe II - Afati i Shtatorit II 2020

29/10/2020

Rezultate e provimeve - Integrated skills II - Afati i Shtatorit II 2020

29/10/2020

Rezultate e provimeve - Integrated skills I - Afati i Shtatorit II 2020

28/09/2020

Rezultate e provimeve - Albanian - Gjuhë Amtare II- Afati i Qershorit 2020

24/09/2020

Rezultate e provimeve - English for Academic Purposes I - Afati i Shtatorit 2020

24/09/2020

Rezultate e provimeve - Language and Culture - Afati i Shtatorit 2020

22/09/2020

Rezultate e provimeve - Applied Linguistics - Afati i Shtatorit 2020

22/09/2020

Rezultate e provimeve - Assessment Materials- Afati i Shtatorit 2020

19/09/2020

Rezultate e provimeve - English for Academic Purposes - Afati i Shtatorit 2020