1

Në 21 qershor 2022 do të zhvillohet konferenca (online) me temë “Mario Calivà dhe Letërsia Arbëreshe” në Diasporë” në Berlin