1

U.d. Dekani, Prof.asoc.dr. Flamur Shala dhe u.d. prodekani i Fakultetit të Filologjisë, Prof.ass.dr. Xhafer Beqiraj, morën pjesë në shënimin e 77 vjetorit të themelimit të Bibliotekës Ndërkomunale të Prizrenit