You are here:

Komisioni i Studimeve

Komisioni i Studimeve në Fakultetin e Filologjisë

  • Prof. Asoc. Dr. Vjollca Dibra– Kryetare;
  • Prof. Asoc. Dr. Sejdi Sejdiu – Anëtar;
  • Prof. Asoc. Dr. Izer Maksuti – Anëtar;