You are here:

Syllabuset – GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE

  Viti I, Semestri I

  Viti I, Semestri II

  Viti II, Semestri III

  Viti II, Semestri IV

  Viti III, Semestri V

  Viti III, Semestri VI

  Viti IV, Semestri VII

  Viti IV, Semestri VIII