You are here:

kthehu mbrapa

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë

1. Prof.ass.dr. Flamur Shala

2. Prof.asoc.dr. Shkëlqim Millaku

3. Prof.ass.dr. Vjolca Dibra

4. Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu

5. Prof.ass.dr. Sermin Turtulla

6. Prof.ass.dr. Teuta Kafexholli

7. Prof.ass.dr. Kimete Canaj

8. Prof.ass.dr. Xhafer Beqiraj

9. Anzotika Sallauka – Sekretare

10. Arijeta Bekteshi – Studente