You are here:

Industrial Advisory Board of the Faculty of Philology at the University “Ukshin Hoti” Prizren.

The Industrial Board (Advisory), of the Faculty of Philology, at the University “Ukshin Hoti” in Prizren, has the following composition:

 • Yrmet Shabani – Drejtor i Qendrës Burimore ‘’Nëna Terezë’’- Prizren– President
 • Sahadete Sadikaj – Drejtoresh e Bibliotekës- Prizren- Vicepresident
 • Shaban Shala – Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren- member
 • Vllaznim Bytyqi  – Mësimdhënës- SHFMN- ‘’Mustafa Bakiu” – member
 • Ergin Gashi – Kryetar i degës- KETNET- member
 • Sinan Alijaj – Skulptor-Historian- Prizren- memberr
 • Enver Sylaj – member
 • Besart Osmani – member
 • Edis Galushi – member
 • Dardan Ahmeti – member
 • Nexhat Mackaj – member
 • Samir Shahini – member
 • Azra Thaqi – member

Members without the right to vote / Ex – officio

 • Zv. Dekani/e i F. Filologjisë;
 •  Prodekan i F. Filologjisë;
 • Ass. Artan Reshani – Asistent i Ri – F. Edukimit;
 • Ma.sc. Anzotika Sallauka – Sekretare e F. Filologjisë