You are here:

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Filologjisë në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Bordi Industrial (Këshillëdhënës),  i Fakultetit të Filologjisë, në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, ka këtë përbërje:

 • Yrmet Shabani – Drejtor i Qendrës Burimore ‘’Nëna Terezë’’- Prizren– kryetar
 • Sahadete Sadikaj – Drejtoresh e Bibliotekës- Prizren- nënkryetare
 • Shaban Shala – Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren- anëtar
 • Vllaznim Bytyqi  – Mësimdhënës- SHFMN- ‘’Mustafa Bakiu” – anëtar
 • Ergin Gashi – Kryetar i degës- KETNET- anëtar
 • Neki Jahaj – Drejtor- ALG’’Loyola’’-  anëtar
 • Sinan Alijaj – Skulptor-Historian- Prizren- anëtar
 • Vesa Grezda – Menaxher ‘’Baruti CO’’-  anëtare
 • Mirlinda Lutfiu- Arsimtare ‘’Emin Duraku’’- anëtare
 • Mentor Latifi- Menaxher ‘’Sutherland’’- anëtar
 • Elita Omaj – Studente

Anëtarët pa të drejtë vote / Ex – officio

 • Prof.Ass.Dr. Ragip Gjoshi – u.d. Dekan i F. Filologjisë;
 • Prof.Ass.Dr. Xhafer Beqiraj – Prodekan i F. Filologjisë;
 • Ass. Artan Reshani – Asistent i Ri – F. Edukimit;
 • Ma.sc. Anzotika Sallauka – Sekretare e F. Filologjisë