You are here:

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Filologjisë në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Bordi Industrial (Këshillëdhënës),  i Fakultetit të Filologjisë, në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, ka këtë përbërje:

 • Yrmet Shabani – Drejtor i Qendrës Burimore ‘’Nëna Terezë’’- Prizren– kryetar
 • Sahadete Sadikaj – Drejtoresh e Bibliotekës- Prizren- nënkryetare
 • Parim Kosova – anëtar
 • Vllaznim Bytyqi  – Mësimdhënës- SHFMN- ‘’Mustafa Bakiu” – anëtar
 • Ergin Gashi – Kryetar i degës- KETNET- anëtar
 • Sazan Cukaj -anëtar
 • Sinan Alijaj – Skulptor-Historian- Prizren- anëtar
 • Besart Osmani – anëtar
 • Edis Galushi –anëtar
 • Dardan Ahmeti – anëtar
 • Nexhat Mackaj – anëtar
 • Olza Shemsedini – studente

Anëtarët pa të drejtë vote / Ex – officio

 • Dekani i F. Filologjisë;
 • Prodekan i F. Filologjisë;
 • Prof. ass. Dr. Artan Reshani – F. Edukimit;
 • Ma.sc. Anzotika Sallauka – Sekretare e F. Filologjisë