image_pdfimage_print
You are here:

Prof. Asoc. Dr. Flamur Shala

Profesor i Asocuar

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Flamur Shala

.

Autobiografia – CV

 

 

Orari i konsultimeve:

E hënë:        9.30 – 10.30
E mërkurë:  9.00 – 10.00

.

 

Empty tab. Edit page to add content here.
Prof. ass. dr. Flamur Shala – Publikimet shkencore:
Tema Revista Viti / vëllimi / faqja
1. Përdorimi i drejtë i disa trjatave të shkurtra Bota e Re, 1997 Prishtinë, 1997
2. Aspekte të përdorimit të gjuhës standarde shqipe në institucionet shkollore ne Kosovë Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë 2010/No.1/pg. 433-436
3. Aspekte të mësimit dhe të përdorimit të shqipes standarde në shkolla fillore dhe të mesme Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup 2012/No.1/pg.106-109
4. Mbledhjet e drejtshkrimit në Prishtinë deri te Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe në Tiranë Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup Tetovë-Shkup 07.08.2012
5. Shqipja standarde dhe institucionalizimi i saj Konferenca e parë Shkencore Ndërkombëtare
“Hulumtimi dhe edukimi – Sfidat drejt së ardhmes,
Shkodër, Maj 2013
6. Kontributi jetësor për gjuhën shqipe në tekstet universitare të Akad. Prof. Dr. Gjovalin Shkurtajt PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 63-68, dec. 2018. ISSN 2616- Prizren, 2018
7. Konformizmi gjuhësor dhe përdorimi i shqipes standarde PERLA

Revistë shkencore-kulturore tremujore Viti XXIII      2018   Nr. 3-4 (83)

Tiranё, 2018
8. Pabarazia gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës standarde PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-5, mar. 2019. ISSN 2616-387X. Prizren, 2019
9. Funksioni foljor i së tashmes dialektore të dëftores së shqipes SSRN Electronic Journal, (2019) Worldcat-platformё

2019

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.